Stichting 'De Katoelenkiekers'

Medio 2004 zijn wij begonnen als Steenuilenwerkgroep Hoge Hexel-Wierden. Op 25-09-2008 is onze werkgroep omgevormd tot Stichting "De Katoelenkiekers".

Stichting 'De Katoelenkiekers' beoogt de belangenbehartiging van natuur en landschap in het algemeen, en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van alle inheemse uilen in de gemeente Wierden, Twenterand, Almelo en Rijssen-Holten in het bijzonder.

Wij zijn een ANBI-stichting, wat betekent dat giften die ten goede komen aan onze stichting, aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Meer informatie hierover vindt u op www.anbi.nl .

Voor ons privacybeleid, Klik HIER.

De stichting probeert haar doelstellingen te bereiken door:

 • Het plaatsen en onderhouden van nestkasten ten behoeve van broedgelegenheid van onder meer steenuil, kerkuil en bosuil, zodat het voortbestaan van deze soorten wordt bevorderd.
 • Het geven van voorlichting aan belangstellenden, en het ontwikkelen van educatieve activiteiten die kunnen leiden tot meer kennis van, en een beter begrip voor natuur en landschap en in het bijzonder de vogelgroep uilen.
 • Het uitgeven van brochures, publicaties of boeken, waarmee een bijdrage geleverd kan worden aan een bredere kennis van de natuur en in het bijzonder uilen en hun leefgebieden.
 • Het uitvoeren van inventarisaties en natuurwetenschappelijk onderzoek.

Een kleine greep uit de werkzaamheden van onze vrijwilligers:

 • Nestkastcontrole

  Tijdens het controleren van de nestkasten is het altijd weer spannend wat je aan gaat treffen. Zit het vrouwtje op de eieren, zijn er jongen en zo ja, hoeveel, zitten er spreeuwen in de kast, of is de kast ongebruikt? In een kast die bezet is door een steenuil-paartje met jongen vind je gemiddeld 3 á 4 jongen.

 • Ringen van de jongen en eventuele aanwezige ouders

  Door de vogels te ringen, krijg je nadien erg veel informatie ter beschikking. Zo kom je door het unieke nummer op de ring te weten waar de vogel is geringd, hoever ie van die plek "verhuisd" is, hoe oud ie ongeveer is etc etc... Door de vleugellengte van de jongen tijdens het ringen op te meten kom je te weten hoeveel weken oud de vogel is. Hiervoor hanteert de ringer een schema waarop te zien is hoeveel centimeter de vleugel is en welke leeftijd hierbij hoort. Alleen iemand met een op naam gestelde ringvergunning mag de vogels ringen.

 • Nestkasten schoonmaken en indien nodig repareren
 • Inventariseren van nieuwe territoria
 • Nieuwe nestkasten ophangen op geschikte lokatiesVrijwilligers van onze stichting
Henk van der Aa (voorzitter) Hans van der molen (Penningmeester)
Rick Tibbe (secretaris) Ben Nijeboer (Ringer in onze regio)
Alfred Berkhof Gerard Spit
Hans de Groot Michel Wissink
Edward van den Belt Dini Weijers
Eef Roelofs Leonard Koedijk

Jans Hemmink

Henk Pluimers

Egbert Wessels Geen foto:

Johan Niphuis
Jan van Gurp
Ineke Kerkhoff-Tijhaar
Jan Lohuis
Henny Grooten
Frank Veltkamp
Bert Ebeltjes
Rutger Olthof